top of page

"Lustfyllt lärande i trygg miljö"

Synsättet som genomsyrar både förskola och skola är att det är barnets vilja och intresse av att lära som styr. Utgångspunkten är att barnen klarar av att göra mycket själv, och att det är personalens uppgift att underlätta, men inte ingripa så mycket.

Staffanstorps Montessoriskola, är en F–6 skola med integrerad skolbarnsomsorg, fritidshem. Skolan är uppdelad i två spår, förskoleklass–årskurs 3 (f-3) och årskurs 4–6. Totalt antal elever på skolan är för närvarande 105 elever, vi har i genomsnitt 12-16 elever per årskurs. Skolan är avgiftsfri.

Barnens medbestämmande och delaktighet är något som genomsyrar all aktivitet på fritids. Varje vecka hålls så kallade ”fritidsråd” där barnen får komma med förslag och åsikter om verksamheten.

Förskola

Skola

Fritids

Montessoripedagogik

Barnets vistelse i förskolan och skolan organiseras så att det enskilda barnets behov blir tillfredsställt. Det är barnets inlärning och inte pedagogens utlärning, som skall vara i centrum.

Föreningen

Staffanstorps Montessori förening grundades 1977 av entusiastiska föräldrar som ville ha en montessoriverksamhet i Staffanstorp till sina barn i förskoleålder. 

Intresseanmälan

Är du intresserad av att ansöka om förskoleplats eller skolbarnsomsorg sker detta via kommunens kösystem E-tjänst.

Staffanstorps Montessori har samma maxtaxa som kommunala förskolor och fritids.

Välkommen!

Staffanstorps Montessori

Lagvägen 2, 245 41 Staffanstorp

info@staffanstorpsmontessori.se

046-25 40 16

bottom of page