top of page

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande för att alla elever skall lyckas på bästa sätt i skolan.

Vår skolsköterska Margareta  Dellhede arbetar på skolan en dag i veckan, tisdagar. Margareta är också en viktig part i elevhälsoarbetet. Vår skolkurator Maria Söderdahl är med i vårt elevhälsoteam och arbetar individuellt med elever efter behov. Skolans elevhälsoteam träffas en gång i veckan, i detta ingår skolsköterska, specialpedagog, rektor, skolpsykolog, specialpedagog och skolkurator.

 

Skolsköterska Margareta  Dellhede

Tfn: 046-251366

Margareta.Dellhede@staffanstorp.se

Skolkurator Maria Söderdahl

Tfn: 0709-351663

maria.soderdahl@staffanstorpsmontessori.se

Skolpsykolog Ronja Stefansdotter

Tfn: 046-2871732

Ronja.stefansdotter@staffanstorp.se

Resurscentrum Staffanstorp

bottom of page