top of page

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande för att alla elever skall lyckas på bästa sätt i skolan.

Vår skolsköterska arbetar på skolan en dag i veckan, tisdagar. Vår skolsköterska är också en viktig part i elevhälsoarbetet. Vår skolkurator är med i vårt elevhälsoteam och arbetar individuellt med elever efter behov. Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet, i detta team ingår skolsköterska, speciallärare, rektor, skolpsykolog, specialpedagog och skolkurator.

 

Skolsköterska Margareta  Dellhede

Tfn: 046-25 13 66

Margareta.Dellhede@staffanstorp.se

Skolkurator 

Tfn: 

Skolpsykolog Agnes Lidhall

Tfn: ‭073-448 79 10‬

agnes.lidhall@staffanstorp.se

Resurscentrum Staffanstorp

bottom of page