Elevhälsa

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande för att alla elever skall lyckas på bästa sätt i skolan.

Vår skolsköterska Cecilia Lynhagen arbetar på skolan en dag i veckan. Cecilia är också en viktig part i elevhälsoarbetet. Vår skolkurator Maria Söderdahl är med i vårt elevhälsoteam och arbetar individuellt med elever efter behov. Skolans elevhälsoteam träffas en gång i veckan, i detta ingår skolsköterska, specialpedagog, rektor, skolpsykolog, specialpedagog och skolkurator.

 

Skolsköterska Cecilia Lynhagen

Tfn: 046-251366

cecilia.lynhagen@staffanstorp.se

Skolkurator Maria Söderdahl

Tfn: 0709-351663

maria.soderdahl@staffanstorpsmontessori.se

Skolpsykolog Johanna Narbe

Tfn: 046-251463

johanna.narbe@staffanstorp.se

Resurscentrum

BiFF

Familjeteamet

En väg in-Första linjen