top of page

Förskolan

Hjälp mig att göra det själv

Synsättet som genomsyrar både förskola och skola är att det är barnets vilja och intresse av att lära som styr. Utgångspunkten är att barnen klarar av att göra mycket själv, och att det är personalens uppgift att underlätta, men inte ingripa så mycket.

Småpärlan

 

Småpärlan är vår avdelning för de allra minsta barnen och omsorgsbehovet är en stor del av förskoledagen. Trygghet och glädje är viktiga hörnstenar i det dagliga arbetet. Miljön är också viktig på Småpärlan, den spelar också en central roll i montessoripedagogiken. De olika materielen ändras längs med vägen/linjen vad det gäller barnens utveckling och mognad. Allt på ett lekfullt och inspirerande sätt för barnens inlärning. På avdelningen finns små stationer där barnen sysslar med olika materiel och aktiviteter. Allting är placerat på barnens nivå och var sak har sin bestämda plats. Ordning och reda, ljusa och hemtrevliga lokaler är viktigt.

Fakta:

 

Antal barn: 12-14 stycken

 

Ålder: 1-2,5 år

 

Antal personal: 3 heltidstjänster vilket innebär 4 barn/pedagog

 

 

Korallen

 

I takt med barnets individuella utveckling sker överflyttning från Småpärlan till Korallen. På Korallen huserar 2,5-4-åringar. På avdelningen finns små ”stationer” där barnen sysslar med olika saker. Allt uppbyggt kring de huvudområden som montessoripedagogiken bygger på: språk, matematik, sensoriskt, teknik & naturvetenskap och kultur. Vid varje station finns en mängd olika hjälpmedel och redskap, det som kallas ”materiel” inom montessoripedagogiken. Korallen arbetar med färre antal barn men med liknande upplägg och innehåll som Snäckans avdelning.

Fakta:

 

Antal barn: 13-16

Ålder: 2,5 år-4 år

Antal personal: : 3 heltidstjänster 

 

 

Snäckan

 

När barnet är redo i sin utveckling sker överlytt till avdelningen Snäckan. Snäckan arbetar med storbarnsgrupp och det är här vår 5-årsgrupp förbereder sig inför kommande skolstart. Under aktivitetspasset på förmiddagen väljer barnet själv vad det vill syssla med.

Det är barnets intresse som styr arbetet på avdelningen, pedagoger försöker ge dem utmaningar och fördjupningar och att få upp ögonen för något visst intresse i sitt lärande. På språkavdelningen sysslar barnen till exempel mycket med bokstäver, rim & ramsor, klappar stavelser, känner och upplever bokstaven med sandpapperbokstäver, skriver den i sand och upplever den med alla sinnen. Vid ”matematik” finns bland annat pärlor i olika mängder för att man ska få uppleva mängd konkret: ental, tiotal och hundratal.

Respekt mot varandra

Centralt på Snäckan och Korallen och något som det pratas mycket om är respekt, mot barn, vuxna och naturen. När barnet är tre år börjar det förstå att andra har känslor och då är det viktigt att prata och träna på olika scenarier för hur det ska möta sina kompisar. Hos oss är värdegrunden viktig. Förskolan arbetar efter läroplanen Lpfö18 och är utformad efter montessoripedagogikens grunder.

Fakta:

 

Antal barn på Snäckan: 32 st

Ålder: 3,5-6 år

Antal personal: 5 heltidstjänster 

bottom of page