top of page

Fritids

Vårt fritidshem består av två avdelningar, Anemonen och Poseidon. Anemonen för eleverna i åk.f-1 och Poseidon

för eleverna åk.2-5. Vi arbetar efter styrdokumenten i Lgr22, kapitel 4 samt montessoripedagogikens grunder.

Barnens delaktighet


Barnens medbestämmande och delaktighet är något som genomsyrar all aktivitet på fritids. Varje vecka hålls så kallade ”fritidsråd” där barnen får komma med förslag och åsikter om verksamheten.

 

Inspirera till aktivitet


På fritids erbjuds barnen en mängd olika aktiviteter, utgångspunkten är att det ska finnas ett brett utbud med något för alla. Här finns ett hemkunskapsrum, ateljé och en tilltalande lärandemiljö. Populärt är att spela spel, baka, dansa, att bygga med lego och leka med bilar. På fritidsrådet får eleverna tala om vad de vill göra på fritids och personalen försöker i så hög grad som möjligt tillgodose önskemålen.

 

Olika åldrar blandas


Liksom i skolan är verksamheten på fritids åldersintegrerad, åk.f-1och åk.2-5. Tanken är att de äldre eleverna lär sig ansvarstagande och omsorg om de yngre, det blir naturligt att de leker ihop.

 

Vårt fritidshem erbjuder omsorg på morgonen innan skolstart samt efter skoldagens slut utifrån vårdnadshavares omsorgsbehov. 

bottom of page