top of page

Föreningen

Föreningen

Staffanstorps Montessori förening grundades 1977 av entusiastiska föräldrar som ville ha en montessoriverksamhet i Staffanstorp till sina barn i förskoleålder. 

 

År 1999 utökades verksamheten med lågstadium och några år senare med mellanstadium. Idag får 180 barn och elever sin utbildning hos oss.

 

Staffanstorps Montessori är en fristående förskola/skola som drivs som en icke vinstdrivande ideell förening. All eventuell vinst går tillbaka till verksamheten.

 

Medlem i föreningen är man som vårdnadshavare till barn i förskolan. Som vårdnadshavare till barn i skolan är det frivilligt att vara medlem i föreningen.

 

Medlemmarna väljer styrelse på föreningsstämman en gång om året och för att sitta i styrelsen ska du vara vårdnadshavare till ett barn i verksamheten.

E-post: valberedningen@staffanstorpsmontessori.se 

Föreningens stadgar 

 

Föräldraengagemang

Medlemmarnas engagemang är en förutsättning för att vår verksamhet ska fungera. Som medlem förväntas du delta i organiserade aktiviteter för att hålla den fysiska miljön fin och trygg och ordna sociala aktiviteter för barn och föräldrar.

 

Fixardagar planeras en gång på hösten och en på våren. På fixardagarna utförs allt från grovstädning till att snickra, plantera eller sy gardiner. De här dagarna är också ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar och knyta nya kontakter.

Under en kväll per termin och avdelning städar vi och gör fint inomhus, på den avdelning du tillhör via ditt barn.
 

Styrelsen

Styrelsen är huvudman för föreningen. Styrelsens viktigaste uppgift och ansvar är att följa och kontrollera den löpande förvaltningen avseende ekonomi och kvalitet. Styrelsen ska också driva utveckling av verksamheten och säkerställa en långsiktig planering.

Styrelsen har möte en gång i månaden.

Rektor och biträdande rektor är adjungerade till styrelsemötena.

Styrelsen verksamhetsåret 2024/2025

E-post: styrelsen@staffanstorpsmontessori.se

Ordförande

  • Jenny Simonsson

Ledamöter

  • Charlotte Andler (sekreterare)

  • Peter Nilsson (ekonomiansvarig)

  • Jennie Sönefors Ljunggren

  • Kristian Kallberg

  • Morgan Jonsson

  • Fredrik Bryniel

Suppleanter

  • Emma Brehmer

  • Caroline Nanhed

bottom of page