top of page

Skolan

"Hjälp mig att förstå själv”

Staffanstorps Montessoriskola, är en F–6 skola med integrerad skolbarnsomsorg, fritidshem. Skolan är uppdelad i två spår, förskoleklass–årskurs 3 (f-3) och årskurs 4–6. Totalt antal elever på skolan är för närvarande ca 100 elever, vi har i genomsnitt 16 elever per årskurs. Skolan är avgiftsfri.

I våra stora och ljusa lokaler erbjuder vi en verksamhet som bygger på att eleven känner delaktighet, trygghet, får uppmuntran och hjälp till självhjälp. Här finns frihet under ansvar, individualisering och en självklar plats i gemenskap. Kursplanen läggs upp utifrån styrdokumenten i Lgr22. Eleverna har arbetspass med montessorimateriel och en individuell planering. Skolklasserna arbetar åldersintegrerat.

Hos oss arbetar grundskollärare med montessoriutbildning, fritidspedagoger, montessoriassistenter och resurspedagoger som handleder, inspirerar, väcker intresse och utmanar elevernas tankar. Skolan har egna specialpedagoger och tillgång till kommunens Resurscentrum med skolpsykolog. Skolsköterska finns på skolan en dag i veckan.

Eleven i montessoriskolan


Vi arbetar efter mottot ”Hjälp mig att förstå själv”. Barndomsåren 6-12 år kallas inom montessoripedagogiken, barnets andra utvecklingsstadium. Detta kännetecknas av barnets strävan efter att förstå sin omvärld. Intresset vänds utåt, barnet är intresserat av helheter och sammanhang. De vill ta del av kulturen, veta hur samhället är organiserat och hur naturen fungerar. De funderar över hur och varför, orsak och verkan.

I vår skola ryms vetenskap, sunt förnuft, intuition och kärlek till barnen. Eleverna planerar tillsammans med läraren sitt arbete men väljer själva när och var arbetet skall genomföras. Vi är alla olika och det vill vi uppmuntra och vårda. Olikheter är en tillgång. Vi ger eleverna den tid och det utrymme de behöver för att utforska, repetera och förstå i egen takt. Vi följer kontinuerligt upp varje barns arbete, mål och utveckling. Alla elever har individuella utvecklingsplaner och noggrann uppföljning och återkoppling sker med elever och föräldrar. Vi ser att detta är viktigt för att både elever och föräldrar skall känna trygghet.

I skolan arbetar

 

Grundskollärare, flera med montessoriutbildning, specialpedagog, speciallärare, musik -och idrottslärare, fritidspedagog, förskollärare och resurspedagoger.

Välkommen till Staffanstorps Montessoriskola!

bottom of page